Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλάβαστρον (EL)
Alabastrone (EN)

Φιαλίδιο για αρωματικές ύλες από υαλόμαζα (EL)
Tiny perfume flask made of glass paste (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Μικρό αλάβαστρο από μπλε γυαλί κατασκευασμένο με την τεχνική του Millefiori, με προσμίξεις δηλαδή άλλων χρωμάτων γυαλιού σε "φέτες", οι οποίες τοποθετούνταν έτσι ώστε να σχηματίζουν γραμμικά μοτίβα και έμπαιναν στο ίδιο καλούπι. Το συγκεκριμένο έχει μοτίβα στο σχήμα το "φτερού", σε υπόλευκο και κίτρινο χρώμα. Φέρει δύο μαστοειδείς αποφύσεις εν είδει λαβών. Τα αλάβαστρα χρησιμοποιούνταν κυρίως ως μυροδοχεία ή πάντως για την μεταφορά καλλυντικών υλών. (EL)
Little alabastrone made of blue glass with the Millefiori technique, i.e. with mixed slices of glass paste in other colours, placed in such a way as to created linear patterns and moulded together. This particular item bears patterns in a "feather" style, made of white and yellow glass paste. It bears two tiny "handles". Alabastrons were used mainly as perfume or cosmetics containers. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Μικροτεχνία (EL)
Minor Art (EN)


http://traveltoeat.com/greek-perfume-bottles-getty-villa-pacific-palisades-california/ (EL)
http://traveltoeat.com/greek-perfume-bottles-getty-villa-pacific-palisades-california/ (EN)

4ος-1ος αι. π.Χ. (EL)
4th-1st c. B.C. (EN)

ύψος 10 εκ., εξωτερική διάμετρος 3 εκ. (EL)
height 10 cm., diameter (outer) of body 3 cm. (EN)

ελληνιστικός τύμβος Τσοπάνη Ράχης (EL)
Hellenistic tumulus at Tsopani Rachi (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-04-18T07:09:23Z

Εικόνα

γυαλί (EL)
glass (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.