Θολωτός τάφος Κεφαλόβρυσου (Χαλβάτσου)

Θολωτός τάφος Κεφαλόβρυσου (Χαλβάτσου)

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας   

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΘολωτός τάφος Κεφαλόβρυσου (Χαλβάτσου) (EL)
Tholos tomb of Kefalovryso (Halvatsou) (EN)

Άγνωστος Δημιουργός
Unknown creator

Σε μικρή απόσταση, ΝΑ του χωριού Κεφαλόβρυσο (πρώην Χαλβάτσου), βρέθηκε τυχαία κατά τη διενέργεια εργασιών με σκαπτικό μηχάνημα ένας Μυκηναϊκός Θολωτός τάφος στην τοποθεσία «Παλιόμυλος». Ο τάφος είναι μικρών διαστάσεων κτισμένος σαν κυψέλη: έχει διάμετρο 3,20 μ. και μέγιστο ύψος 2,50 μ. Δεν είχε δρόμο και στόμιο, όπως άλλοι μεσσηνιακοί τάφοι του είδους του.Είχε χρησιμοποιηθεί για ταφές μιας οικογένειας. Από πλευράς κτερισμάτων εντοπίστηκαν λίγα χειροποίητα και τροχήλατα αγγεία, μερικές χάλκινες χάντρες, πήλινα σφονδύλια και ορισμένα οστέινα αντικείμενα. Ο τάφος χρονολογείται με βάση τα ευρήματα αυτά γύρω στο -1500 (ΥΕII περίοδος). (EL)
At a small distance to the NE of the village Kefalovryso (forme Halvatso) there was accidentaly found, during excavation works a Mycenaean Tholos tomb at the site "Paliomylos". The tomb is of small dimensions built in the beehive style: it has a diameter of 3,20 m. and height 2.5 m. It did not have a dromos and a stomion like other Messenian tombs. It was used for the members of a single family. A few handmade and wheelmade pieces of pottery were discovered as well as a few bronze beads and clay spindle whorls as well as some objects made of bone. The tomb was dated according to these finds at about 1500/ LH II period. (EN)


Χαλβάτσο Μεσσηνίας (Κεφαλόβρυσο)

διαμετρος 3.20 μέτρα και ύψος 2.50 (EL)
diameter 3.20 meters and height 2.50. (EN)

περί το 1500 π.Χ. (EL)
ca 1500 B.C. (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος
Late Helladic Period

2015-04-18T21:26:32Z
Άρθρο της αρχαιολόγου Γ. Χατζή Σπηλιοπούλου αναδημοσιευμένο στο http://aristomenismessinios.blogspot.gr/2014/03/blog-post_25.html (EL)
Article of the archaeologist G. Hatzi Spiliopoulou reproduced at http://aristomenismessinios.blogspot.gr/2014/03/blog-post_25.html (EN)

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11596/143*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.