Μυκηναϊκός θολωτός τάφος στην Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜυκηναϊκός θολωτός τάφος στην Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού (EL)
Mycenaean tholos tomb at P.O.T.A Romanou (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Στην Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού ανασκάφηκε Μυκηναϊκός Θολωτός τάφος, που χρονολογείται περί το 1600 π.Χ., συλημένος ήδη από την αρχαιότητα, ο οποίος περιείχε τουλάχιστον έξι ταφές. Μεταξύ των οστών ξεχώρισαν δύο κεφαλές αλόγων, οι οποίες μαρτυρούν ότι ένας τουλάχιστον από τους νεκρούς, ενδεχομένως πολεμιστής, τάφηκε μαζί με τα αγαπημένα του ζώα. Βρέθηκαν ωστόσο και οστά ελαφιού, προβάτου και κατσικιού, που μάλλον συνδέονται με προσφορές στο νεκρό. Μεταξύ των ελάχιστων κτερισμάτων που βρέθηκαν συγκαταλέγονται μια χάλκινη σφαιρική πυξίδα με πώμα, μια χάλκινη τριχολαβίδα και ένα κεραμικό κύπελλο τύπου Βαφειού. (EL)
A Mycenaean tholos tomb, dated to ca. 1600 B.C., was excavated at P.O.T.A Romanou. It had been looted already in antiquity, and contained at least six burials. Among the bones stood out two horse-heads which attest to the fact that at least one of the deceased, probably a warrior, was buried along with his favourite animals. However, bones of deer, lamb and goat were also discovered, probably related to offers and dinners in honour of the deceased. Among the vere few grave goods discovered in the tomb count a bronze round pyxis with lide, a bronze set of tweezers and a pottery cup of the Keftiu type. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Ξ. Αραπογιάνη- J. Rambach: http:// www.archaiologia.gr/blog/2012/10/22/σωστικές-ανασκαφές-στην-Π-Ο-Τ-Α ρωμανού/ (EL)
Ξ. Αραπογιάνη- J. Rambach: http:// www.archaiologia.gr/blog/2012/10/22/σωστικές-ανασκαφές-στην-Π-Ο-Τ-Α ρωμανού/ (EN)

περ. 1600 π.Χ. (EL)
ca 1600 B.C. (EN)

Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού (EL)
P.O.T.A Romanou (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-19T14:16:49Z

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.