Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒολιμίδια, Τάφος 6 (EL)
Volimidia, Tomb 6 (EN)

Σωρός αγγείων από τον θαλαμωτό Τάφο 6 στα Βολιμίδια (EL)
Pile of pottery from chamber tomb 6 at Volimidia (EN)

Σπ. Ιακωβίδης (EL)
Sp. Iakovides (EN)
Σπ. Μαρινάτος (EL)
Sp. Marinatos (EN)

Ο θαλαμωτός τάφος 6 στα Βολιμίδια ήταν από τους πιο ενδιαφέροντες, καθώς βρέθηκαν εκεί ολόκληρος σκελετός ζώου και σωρός περίπου 50 μυκηναϊκών αγγείων που αποτελούσαν τα κτερίσματα του τάφου. Στην κορυφή του σωρού βρέθηκε άθικτο ένα τελετουργικό ρυτό με τρεις κεφαλές ζώων. Εδώ διακρίνονται μερικά από τα κτερίσματα του σωρού, ανάμικτα με οστά του νεκρού, αλλά και με οστά μεγάλων ζώων. Διακρίνονται ψευδόστομοι αμφορίσκοι, οινοχόες, μικρές υδρίες, θήλαστρα και άλλοι τύποι αγγείων. (EL)
Chamber tomb 6 at Volimidia was one of the most interesting ones in the region, as there was found an entire skeleton of a bovine as well as a pile of about 50 Mycenaean pottery vessels constituting the grave goods. On top of the pile was found intact a ritual rhyton with three animal heads. In the picture we see some of the grave goods together with bones, both from the deceased and from large beasts. We discern little stirrup jars, wine jugs, small hydriae, feeding bottles and other types of vessels. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Η Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 292, 2014, 42 εικ. 5. (EL)
Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Η Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 292, 2014, 42 εικ. 5. (EN)

Τάφου 1.600-1.200 π.Χ., φωτογραφίας 1953 (EL)
Tomb 1600-1200 B.C., Photography 1953 (EN)

Βολιμίδια Χώρας (EL)
Volimidia, Chora (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-19T15:48:34Z

Κείμενο/PDF

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Archaeological Society at Athens (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.