Ενάλια κατάλοιπα της κλασικής Πύλου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕνάλια κατάλοιπα της κλασικής Πύλου (EL)
Underwater remains of classical Pylos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Η κλασική πόλη της Πύλου αναπτύσσεται μετά την κατάληψη της Σφακτηρίας από τους Αθηναίους και κυρίως μετά τη μάχη των Λεύκτρων και την ανεξαρτητοποίηση της Μεσσηνίας. Στον θαλάσσιο χώρο του ακρωτηρίου Κορυφασίου σώζονται ίχνη από τις λιμενικές εγκαταστάσεις. (EL)
The classical city of Pylos was developed after the conquest of Sphakteria by the Athenians and particularly after the battle at Leuktra and the liberation of Messenia. On the sea-shore by the cape Koryphasion are still visible remains of the port infrastructure of the classical city. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


5ος-4ος αι. π.Χ. (EL)
5th-4th c. B.C. (EN)

Παραλία ακρωτηρίου Κορυφάσιο (EL)
Sea-shore by the cape Koryphasion (EN)

Κλασική περίοδος (EL)
Classical Period (EN)

2015-04-20T06:57:12Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.