Αεροφωτογραφία του Παλαιόκαστρου (Ναβαρίνου)

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑεροφωτογραφία του Παλαιόκαστρου (Ναβαρίνου) (EL)
Aerophotography of Palaiokastro (Navarino) (EN)

Ζόγκλος, Κάστρο της Γιάλοβας (EL)
Zonglos, Castle of Yalova (EN)

Βασίλης Γεωργιάδης (EL)
Vassilis Georgiadis (EN)

Το 1287 μ.Χ. ο φράγκος κύριος των Θηβών, Nicholas II de Saint Omer, έχτισε ένα κάστρο επαναχρησιμοποιώντας μεγάλο μέρος του υπάρχοντος οικοδομικού υλικού από την κλασική ακρόπολη, καθώς και από τις προηγούμενες πελασγικές οχυρώσεις. Το κάστρο (Παλαιόκαστρο) είχε μια πολυτάραχη ιστορία: το 1381 ετέθη υπό την κυριαρχία των Ισπανών της Ναβάρας, το 1423 αγοράστηκε από τους Βενετούς και προσαρτήθηκε στη Μεθώνη, και το 1500 παραδόθηκε από τους υπερασπιστές του στο σουλτάνο Βαγιαζίτ Β. Το κάστρο καταλαμβάνει έκταση περίπου 50 στρεμμάτων και έχει σχήμα ελαφρά τραπεζοειδές. Είχε αμυντικό αλλά και οικιστικό χαρακτήρα, ενώ είχε ληφθεί μέριμνα και για λιμενικές εγκαταστάσεις, κατά το πρότυπο της αρχαίας πόλης. Η κυρία είσοδος βρισκόταν στη νότια πλευρά, αν και τμήμα της κεντρικής πύλης σήμερα έχει καταρρεύσει. Εντός των τειχών είναι ορατά ερείπια δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, της καθολικής εκκλησίας και υπόγειων δεξαμενών νερού. (EL)
In 1287 μ.Χ. the Flemish lord of Thebes, Nicholas II de Saint Omer, built on cape Koryphasion a castle, using much of the extant building material of the classical acropolis, as well as of earlier Pelasican fortifications. The castle (Palaiokastro) had a long and turbulent history: in 1381 it was subjugated to the Navarreans, in 1423 it was bought by the Venetians and annexed to Methoni, and in 1500 it was surrendered to the troops of Sultan Vayezid B'.The castle comprises an extent of 50 acres and has a slightly trapezoidal shape. It was used both for defense and for habitation. Port infrastructure was also developed, following the model of classical Pylos. The main entrance was on the southern side although part of the central gate has collapsed today. Inside the walls are visible some remains of public and private buildings, of the Catholic church and of subterranean cisterns. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Εφημ. Καθημερινή, 7 Ημέρες, αφιέρωμα στο Ναυαρίνο, 2 Οκτωβρίου 1994 (EL)
Kathimerini newspaper, 7 Ημέρες, αφιέρωμα στο Ναυαρίνο, 2 October 1994 (EN)

1287 μ.Χ. (EL)
1287 A.D. (EN)

Ακρωτήριο Κορυφάσιο (EL)
Cape Koryphasion (EN)

Φράγκικη- Ενετική Περίοδος (EL)
Frankish - Venetian Period (EN)

2015-05-20T18:56:38Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.