Το Κάστρο της Κυπαρισσίας το 1925

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο Κάστρο της Κυπαρισσίας το 1925 (EL)
The castle of Kyparissia in 1925 (EN)

Το κάστρο της Αρκαδιάς (EL)
The castle of Arcadia (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Το κάστρο της Κυπαρισσίας ή Κάστρο της Αρκαδιάς, όπως ήταν γνωστό παλιότερα, σε φωτογραφία του 1925. Οι οχυρώσεις χρονολογούνται από την κλασική-ελληνιστική περίοδο, με φάσεις βυζαντινές, φραγκικές και οθωμανικές. Το όνομα Αρκαδιά το πήρε ίσως από την εγκατάσταση εκεί Αρκάδων εποίκων κατά τον 7ο ή 8ο αιώνα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι οι κάτοικοι της Αρκαδιάς υποβλήθηκαν σε αναγκαστική μετοικεσία το 1460 στα παράλια της Μικάς Ασίας, λόγω της αντίστασης που πρόβαλαν στους Οθωμανούς. (EL)
The fortress of Kyparissia or castle of Arcadia, as it was known in earlier times, in a picture dated to The fortifications are dated to the classical-Hellensitic period, with Byzantine, Frankish and Ottoman phases of reconstruction. The name Arcadia was probably due to the settlement of immmigrants from Arcadia in Central Peloponnese, during the 7th and 8th centuries. However, one thing is for certain, that in 1460 large part of its inhabitants were submitted to forced emigration to the Asia Minor coast, because they had resisted the Ottoman invasion. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


http://aristomenismessinios.blogspot.gr/2014/08/blog-post_15.html (EL)
http://aristomenismessinios.blogspot.gr/2014/08/blog-post_15.html (EN)

1925 (EL)

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Photographic Archive of the Ephorate of Antiquities at Messenia (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-05-26T20:35:12Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.