Τμήματα κιόνων και αρχαιολογικά κατάλοιπα στη θέση Μούσγα Κυπαρισσίας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤμήματα κιόνων και αρχαιολογικά κατάλοιπα στη θέση Μούσγα Κυπαρισσίας (EL)
Parts of columns and archaeological remains at the site Mousga of Kyparissia (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Η θέση Μούσγα της Κυπαρισσίας άρχισε να διερευνάται αρχαιολογικά ήδη από το 1911, χάρη σε ελεύθερα τμήματα κιόνων και άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα που βρίσκονταν μέσα σε νεότερες αγροικίες και κήπους. Προσδιορίστηκε οικισμός ρωμαϊκής-υστερορωμαϊκής περιόδου, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον ως και τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Δυστυχώς μεγάλο μέρος των καταλοίπων καταστράφηκε εξαιτίας κατασκευαστικών έργων σε μεταγενέστερες εποχές, ειδικά στις δεκαετίες '60 και '70. (EL)
The site Mousga at Kyparissia was first investigated archaeologically in 1911, due to free-standing parts of columns and other archaeological remains discovered in modern rural estates and gardens. A settlement of the Roman-Late Roman period which lasted down to the Middle Byzantine period was located. Unfortunately a considerable part of the remains was destroyed due to later construction works, particularly in the '60s and '70s. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Κυπαρίσσης, Ν., ΠΑΕ 1911, 248 (EL)
Κυπαρίσσης, Ν., ΠΑΕ 1911, 248 (EN)

Κλασσική Περίοδος (EL)
Classical Period (EN)

Μούσγα Κυπαρισσίας (EL)
Mousga, Kyparissia (EN)

Κλασική περίοδος (EL)
Classical Period (EN)

2015-06-04T06:52:50Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.