Ταφή του λάκκου στον θολωτό τάφο 3 της Περιστεριάς

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Ταφή του λάκκου στον θολωτό τάφο 3 της Περιστεριάς (EL)
The burial in the pit of the Tholos tomb 3 at Peristeria (EN)

Σπ. Μαρινάτος (EL)
Sp. Marinatos (EN)

Ο θολωτός τάφος 3 της Περιστεριάς ονομάζεται και “χρυσοφόρος”, διότι έδωσε σημαντικά χρυσά ευρήματα εντός λάκκου βάθους 80 εκατοστών. Ο λάκκος δεν περιείχε ίχνη οστών, ωστόσο σε κοίλωμα στο νότιο τοίχωμά του εντοπίστηκε μετακομιδή οστών σε πολύ καλή κατάσταση μαζί με φυλλάρια χρυσού και δύο σπασμένα μεγάλα αγγεία, τον πιθαμφορέα και τον ραδινό αμφορέα που εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας. (EL)
The tholos tomb 3 of Peristeria is a “gold-bearing” tomb, which yielded important golden finds in a pit 80 cm. deep. The pit itself did not contain any bones, however, in a cavity at its southern wall was discovered a transferral of bones in very good condition, accompanied by tiny golden leaves as well as by two large broken pottery vessels, namely the pithoid amphora and the elongated amphora with ellipsoid mouth, both exhibited in the Archaeological Museum of Chora. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 228-229 και εικ. 78. (EL)
Mαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 228-229 και εικ. 78. (EN)

Φωτογραφίας 1965, ευρημάτων ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙ (EL)
Picture 1965, finds LH II-III (EN)

Περιστεριά, θολωτός τάφος 3 (EL)
Peristeria, tholos tomb 3 (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-25T22:38:23Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.