Κάτοψη και τομή του τάφου 6 της ομάδας Αγγελόπουλου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Κάτοψη και τομή του τάφου 6 της ομάδας Αγγελόπουλου (EL)
Plan and section of the tomb 6 of the Angelopoulos group (EN)

Σπ. Ιακωβίδης (EL)
Sp. Iakovides (EN)

Κάτοψη και τομή του θαλαμοειδούς τάφου 6 της ομάδας Αγγελόπουλου στα Βολιμίδια. Ο τάφος είχε κατωφερή δρόμο με κόγχη, ενώ ο ταφικός θάλαμος περιείχε δύο άνδρες και σωρό αγγείων και οστών ζώων. Από το τελετουργικό ρυτό με κεφαλές ζώων που βρέθηκε εκεί συνάγουμε ότι οι δύο άνδρες πιθανόν να ήταν κυνηγοί και να λατρεύτηκαν αργότερα ως αφηρωισμένοι νεκροί. (EL)
Plan and section of the chamber tomb 6 of the Angelopoulos group at Volimidia. The tomb had a corridor (dromos) leading downwards, whereas the burial chamber contained two male burials, as well as a pile of pottery vessels and animal bones. The ritual rhyton found on top of the pile attests to the fact that the two men were probably hunters, worshipped at a later stage as heroes. . (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 40-42 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, p. 40-42 (EN)

1953 (EL)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-29T18:02:35Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Archaeological Society at Athens (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.