Αρύταινα με γραπτό διακόσμο

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρύταινα με γραπτό διακόσμο (EL)
Scoop with a painted decoration (EN)

Κουτάλα (EL)
Ladle (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πήλινη αρύταινα (βαθιά κουτάλα) που φέρει κάθετη ψηλή λαβή σα θηλειά. Σε υπόλευκο βάθος εφαρμόζεται διάκοσμος με μελανόχρωμη βαφή. Η λαβή κοσμείται με επάλληλες μαύρες γραμμές που σχεδόν ισαπέχουν. Στο εσωτερικό περιμετρικά του χείλους, από την εσωτερική πλευρά, τρέχει μία ολόβαφη ζώνη. Εξωτερικά το αγγείο ποικίλλεται με κυματοειδή κοσμήματα. (EL)
Clay scoop (deep ladle) bearing a vertical tall handle like a loop. On its off-white surface spreads a linear decoration of black pigment. The handle is decorated with parallel black lines. The inner side of the rim is decorated with a black zone, whereas the exterior surface is decorated with wavy patterns. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

1300-1200 π.Χ. (EL)
1300-1200 B.C. (EN)

διάμετρος 10 εκ. (EL)
diameter 10 cm. (EN)

Chamber tomb 8, Tsakalis group (EL)
Θαλαμοειδής τάφος 8, Τσάκαλη (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-05T20:49:19Z

Εικόνα

Πηλός (EL)
Clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.