Το κυκλώπειο άνδηρο στην Ίκλαινα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο κυκλώπειο άνδηρο στην Ίκλαινα (EL)
The Cyclopean Terrace at Iklaina (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Το “Κυκλώπειο Άνδηρο” , που αποκαλύφθηκε ήδη στις αρχές των ανασκαφών της Ίκλαινας, στήριζε μεγαροειδές οικοδόμημα, πιθανότατα διώροφο. Είχε μήκος 25 μέτρα και πλάτος 8 και ήταν κτισμένο κατά το κυκλώπειο σύστημα, δηλαδή με μεγάλους ογκόλιθους. Αν και τμήμα του οικοδομήματος αυτού είχε καταστραφεί, οι ανασκαφές αποκάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος του και καθόρισαν την αρχιτεκτονική μορφή του: επρόκειτο για ένα συγκρότημα με τρεις πτέρυγες, κτισμένο γύρω από μια κεντρική ορθογώνια αυλή. Τα κινητά ευρήματα μαρτυρούν ότι η τελευταία φάση του οικοδομήματος τοποθετείται στηνΥΕ ΙΙΙ Α2 περίοδο, δηλαδή όχι αργότερα από το 1330 π.Χ. (EL)
The “Cyclopean Terrace” which was discovered already at the beginning of the excavations at Iklaina, supported a megaron-type building, most probably two-storeyed. It was 25 meters long and 8 meters wide and it was built according to the cyclopean building system, with enormous stones. Although parts of the building it supported had been ruined, the excavations discovered its largest part and defined its architectural form: it was a complex with three wings, built around a central courtyad. The movable finds reveal that the latest phase of the building should be place in the Late Helladic IIIA2 period, i.e. not later than 1330 B.C. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


https://iklaina.wordpress.com/the-site-2/the-site/cyclopean-terrace/ https://www.academia.edu/2225666/2009_Report (EL)
https://iklaina.wordpress.com/the-site-2/the-site/cyclopean-terrace/ https://www.academia.edu/2225666/2009_Report (EN)

Υστεροελλαδική II-ΙΙΙ Α περίοδος (περ. 1500-1400 π.Χ.) (EL)
Late Helladic II- III A period (ca 1500-1400 B.C.) (EN)

μήκος 25 μέτρα, πλάτος 8 μέτρα (EL)
length 25 meters, width 8 meters (EN)

Αρχαιολογικός χώρος Ίκλαινας (EL)
Archaeological site of Iklaina (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T09:39:35Z

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

IKAP, Εν Αθήναις αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
IKAP, Archaeological Society at Athens (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.