Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧάλκινο ξίφος (EL)
Copper sword (EN)

Χάλκινο “κεκαμμένο” ξίφος (EL)
Copper bent sword (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Xάλκινo ξίφoς από μια ομάδα ομοειδών αντικειμένων, που φέρουν διακόσμηση, η οποία συνίσταται σε έκτυπα και εμπίεστα μοτίβα σπειρών, κοίλων και κυρτών γραμμών. Το συγκεκριμένο φέρει σπειροειδή διακόσμηση. Όλα αυτά τα εντυπωσιακά ξίφη βρέθηκαν “κεκαμμένα”, δηλαδή σκοπίμως κυρτωμένα και συνεπώς αχρηστευμένα, εφόσον ο κύριος τους πλέον δεν βρισκόταν εν ζωή και δεν θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει. (EL)
A copper sword belonging to a group of 4 similar objects, decorated with embossed and pressed motives consisting of spires, concave and curved lines. This particular sword bears a spiral decoration. All four swords were found deliberately bent, and thus unusable, since their master was not alive any more and could not use them. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Μεταλλοτεχνία (EL)
Metallurgy (EN)


Blegen, C., Rawson, M. Taylour, W. Et al, The Palace of Nestor in Western Messenia,v. III, Princeton University Press for the University of Cincinnati, 1973, fig. 229 (EL)
iaBlegen, C., Rawson, M. Taylour, W. Et al, The Palace of Nestor in Western Messenia,,v. III, Princeton University Press for the University of Cincinnati, 1973, fig. 229 (EN)

1.310-1.240 π.Χ. (EL)
1310-1240 B.C. (EN)

- (EL)
- (EN)

Τάφος Βαγενά. (EL)
Vayenas grave circle (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T18:55:39Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.