Επικασσιτερωμένη κύλικα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπικασσιτερωμένη κύλικα (EL)
Tin-coated kylix (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Δίωτη κύλικα με πόδι που φέρει ίχνη επικασσιτέρωσης, από τον θολωτό τάφο 2 στο Ρούτσι Μυρσινοχωρίου. Οι λαβές είναι ψηλές και ραδινές ενώ το πόδι στηρίζεται σε στενή βάση. Οι κύλικες ήταν τυπικά αγγεία πόσης και τα συναντούμε συχνά στους δρόμους και τους ταφικούς θαλάμους μυκηναϊκών τάφων, αφού χρησίμευαν για τις τελευταίες σπονδές και τα νεκρόδειπνα προς τιμήν του νεκρού. (EL)
Stemmed kylix with two handles fom the tholos tomb 2 at Routsi, Myrsinohori. The handles are tall and slender and the stem stands on a narrow base. Kylix was a typical drinking vessels and we find this type of vessel often in the dromoi and the burial chambers of Mycenaean tombs, since they were used for the last libations and dinners in honour of the deceased. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Σπ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 115 (EL)
Σπ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, p. 115 (EN)

1500-1400 π.Χ. (EL)
1500-1400 B.C. (EN)

Διάμετρος περ. 20 εκ., ύψος περ. 16 εκ. (EL)
Diameter ca 20 cm., height ca 16 cm. (EN)

Θολωτός τάφος 2, Ρούτση Μυρσινοχωρίου ( λάκκος 2) (EL)
Tholos tomb 2, Routsi Myrsinohori (pit 2) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T21:20:38Z

Εικόνα

πηλός, κασσίτερος (EL)
clay, tin (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.