Πήλινο πλακίδιο με τρεις μορφές

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠήλινο πλακίδιο με τρεις μορφές (EL)
Clay tablet with three figures (EN)

Πήλινο Ανάθημα με ανάγλυφη διακόσμηση (EL)
Clay tablet with decoration in relief (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πλακίδιο ορθογωνίου σχήματος κατασκευασμένο σε μήτρα από πηλό (αποχρώσεων μεταξύ ανοιχτού καστανού και κιτρινέρυθρου) με λευκές προσμίξεις. Η παράσταση εντάσσεται σε έξεργο πλαίσιο που αναδεικνύει το θέμα . Φέρει μελανή βαφή και στις δύο όψεις. Απεικονίζεται μία τριάδα σχηματοποιημένων γυναικείων μορφών (ομάδα γ) διαδοχικά παρατεταγμένων σε μετωπική στάση. Παρά την κακή διατήρηση του πλακιδίου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι διακρίνεται η τέλεση, μάλλον, κάποιου τελετουργικού καθώς οι γυναίκες απεικονίζονται στην ίδια στάση: σηκώνουν το δεξί τους χέρι σε ορθή γωνία με λυγισμένο τον αγκώνα. Επειδή η σύνθεση μαρτυρά τυπικό ιεροπραξίας, η γυναικεία τριάδα θεωρήθηκε ότι αποδίδει σεβίζουσες μορφές, δηλαδή προσκυνήτριες που απεικονίζονται δεόμενες. Οι γυναικείες μορφές αποδίδονται πανομοιότυπα σχεδόν με τις ίδιες διαστάσεις. Φορούν ποδήρες ένδυμα (πιθανότατα άζωστο πέπλο). Αν και δε διακρίνονται με ακρίβεια οι λεπτομέρειες μάλλον φέρουν καλύπτρα στο κεφάλι, ενώ η πλούσια επιμελημένη κώμη τους αφήνει βοστρύχους να πλαισιώνουν το λαιμό ως τους ώμους. (EL)
Clay rectangular tablet made in clay mould. It is light brown to reddish yellow with white shades. It is inserted within a frame in relief. It bears traces of black colour on both sides. It depicts a triad of stylized female figures, one next to the other in a frontal position. Despite its bad state, one discerns a scene of a ritual, as the women lift their right hand in a right angle. Therefore, a possible interpretation is that the three women depict pilgrims in prayer. The female figures are almost identical, wearing a long garment, possibly a peplos without belt, and possibly bearing a head cover, whereas their well-combed hair lets some curls flank their necks down to the shoulders. (EN)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

Τέλη 4ου – 3ος αι. π.Χ. (EL)
End of 4th-beginning of 3d c. B.C. (EN)

Ύψος 7,4 εκ., πλάτος 7,85 εκ., πάχος 6-15 χιλ. (EL)
Height 7.4 cm., width 7.85 cm., depth 6-15 mm. (EN)

Τάφος Θρασυμήδη (EL)
Tomb of Thrasymedes (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-04-07T09:02:23Z

Εικόνα

πηλός, επίχρισμα (EL)
clay, slip (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.