Αναμνηστική πλακέτα του Ελληνικού περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση Παρισίων του 1900

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1900 (EL)
Αναμνηστική πλακέτα του Ελληνικού περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση Παρισίων του 1900 (EL)

Szirmai T. (EN)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)
Αναμνηστική Πλακέτα της Διεθνούς Εκθέσεως Εμπορικών Προϊόντων (Παρίσι, 1900) για το ελληνικό περίπτερο-Ναός Αγ.Σώστη. Έργο T. Szirmai. Κράμα χαλκού. Επίκρουστο. (EL)
Inventory number 4981-.4981-. (EN)Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (EIM) (EL)
Historical and Ethnological Society of Greece (EN)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)


2009-11-09T00:00:00.000+02:00


1900

Εικόνα

8,5 x 8,6 cm (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 4.0
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.