Χάρτης του κέντρου των Αθηνών με την επέκταση του δικτύου του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου.

Χάρτης του κέντρου των Αθηνών με την επέκταση του δικτύου του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
CC_BYΧάρτης του κέντρου των Αθηνών με την επέκταση του δικτύου του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. (EL)
Map of the centre of Athens including the Electric Railways network expansion. (EN)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
Φώτο/Λευκώματα (EL)

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ
Πρωτότυπο και Τύπωμα

Αθήνα (EL)

33


1890-1896 c.


ΑΘΗΝΑ (EL)
ATHENS (EN)


GENERAL ARCHIVES 19th Century
ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 19ος
ΛΕΥΚΩΜΑ

Εικόνα

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.