Ψυγεία Θεσσαλονίκης Επαμ. Χαρίλαος Ανώνυμος Εταιρία, 25 μετοχές

Ψυγεία Θεσσαλονίκης Επαμ. Χαρίλαος Ανώνυμος Εταιρία, 25 μετοχές
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
CC_BYΨυγεία Θεσσαλονίκης Επαμ. Χαρίλαος Ανώνυμος Εταιρία, 25 μετοχές (EL)
Thessaloniki Rrefrigerators Epam. Charilaos S.A., 25 stocks (EN)

Παπαχρυσάνθου Β., Στάγγελ, Γ. και Σία (EL)

Εφήμερα (EL)
Μετοχή (EL)

25Χ29 εκ.


1925


ΕΦΗΜΕΡΑ, 20ός αιώνας (EL)
ΨΥΞΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
Μακεδονία, Θεσσαλονίκη (EL)
ΜΕΤΟΧΕΣ (EL)
STOCKS (EN)
REFRIGERATION (EN)
ECONOMY (EN)


Εικόνα

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.