Ψυγεία ΜΕΛΚΟ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
CC_BYΨυγεία ΜΕΛΚΟ (EL)
MELKO refrigerators (EN)

Εφήμερα (EL)
Αφίσα (EL)

80Χ60 εκ.

ΕΦΗΜΕΡΑ, 20ός αιώνας (EL)
ΨΥΞΗ (EL)
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (EL)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (EL)
ADVERTISING (EN)
REFRIGERATION (EN)
HOUSEHOLD APPLIANCES (EN)


ΔΕΟ (EL)

Εικόνα

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.