Ηρώ και Λέανδρος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
CC_BYΗρώ και Λέανδρος (EL)
Des Meeres und der Liebe Wellen (EN)

Des Meeres und der Liebe Wellen

Βασιλικόν Θέατρον Αθήνα (EL)

Οικονόμου, Θωμάς (EL)
Grillparzer, Franz (EL)
Horzalka, J. C. (EL)
Καζάνης (λιθογράφος) (EL)
Χατζόπουλος, Κω(ν)σταντίνος (EL)
Βασιλικό Θέατρο Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου (EL)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ (EL)
Θεατρικά Προγράμματα (EL)

20,5x13,5

12


1904-1905 (χειμώνας)

Εικόνα

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.