Τι γίνεται μετά την κουλούρα

Τι γίνεται μετά την κουλούρα
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
CC_BYΤι γίνεται μετά την κουλούρα (EL)
What happens after marriage? (EN)

Τι γίνεται μετά την κουλούρα

Χρονοπούλου Μαίρης - Μπάρκουλη Ανδρέα Αθήνα (EL)

Παρασκευόπουλος, Παρασκευάς (EL)
Αττικό Αθήνα, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 16 (EL)
Αντωνίου, Αντώνης (EL)
Τσιφόρος, Νίκος (EL)
Βασιλειάδης, Πολύβιος (και Βασιλειάδης, Πωλ) (EL)
Καρύδης, Γιάννης (EL)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ (EL)
Θεατρικά Προγράμματα (EL)

23x17

28

1969 (θερινή)

1969/05/23

Εικόνα

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.