"Εργαστήριο", όστρακα από τους Χώρους Κ - Λ, πέριξ του τοίχου 10 (Ε15802) και γύρω από τον τοίχο 25 (Ε15644), όστρακα από τον Χώρο Ν, γύρω από τον πίθο (Ε15683).

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα"Εργαστήριο", όστρακα από τους Χώρους Κ - Λ, πέριξ του τοίχου 10 (Ε15802) και γύρω από τον τοίχο 25 (Ε15644), όστρακα από τον Χώρο Ν, γύρω από τον πίθο (Ε15683). (EL)

Άγνωστος δημιουργός

"Εργαστήριο", όστρακα από τους Χώρους Κ - Λ, πέριξ του τοίχου 10 (Ε15802) και γύρω από τον τοίχο 25 (Ε15644), όστρακα από τον Χώρο Ν, γύρω από τον πίθο (Ε15683). (EL)

Αλίκη Δραγώνα (EL)
Γεώργιος Ε. Μυλωνάς (EL)
Georgios Milonas (EN)
Aliki Dragona (EN)


Ελλάδα,Πελοπόννησος,Νομός Αργολίδας,Μυκήναι


1979Δ. Δανιηλίδου, Ανασκαφές Μυκηνών ΙΙ. Το “Εργαστήριο” των Μυκηνών, ΒΑΕ 258 (Αθήναι 2008), Πιν. 51: 3 17, 59: 1 5, 59: 7, 68β: 1 2. (EL)
Ηλίας Ηλιάδης (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-10678*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.