Περιοχή ΝΔ. Κτίσματα Ψ (ΠΜ ΙΙΑ) και Ο (ΥΜ Ι ) μετά των ανηκόντων αυτοίς λιθοστρώτων Ψα και Οα εις άμεσον στρωματογραφικόν συσχετισμόν. Από Α. Ο δείκτης επί του Α-Ψ2.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριοχή ΝΔ. Κτίσματα Ψ (ΠΜ ΙΙΑ) και Ο (ΥΜ Ι ) μετά των ανηκόντων αυτοίς λιθοστρώτων Ψα και Οα εις άμεσον στρωματογραφικόν συσχετισμόν. Από Α. Ο δείκτης επί του Α-Ψ2. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Περιοχή ΝΔ. Κτίσματα Ψ (ΠΜ ΙΙΑ) και Ο (ΥΜ Ι ) μετά των ανηκόντων αυτοίς λιθοστρώτων Ψα και Οα εις άμεσον στρωματογραφικόν συσχετισμόν. Από Α. Ο δείκτης επί του Α-Ψ2. (EL)

Αντώνιος Α. Ζώης (EL)

Φωτογραφία (EL)


Α. Ζώης, Ανασκαφή Βασιλικής Ιεράπετρας, ΠΑΕ 1981, πίν. 254α. (EL)

Ελλάδα,Κρήτη,Νομός Λασιθίου,Ιεράπετρα,Βασιλική Ιεράπετρας (EL)

1981

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.