Τεμάχιον πηλού με ίχνη καλάμων εκ της επαλείψεως της στέγης προϊστορικής οικίας.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΤεμάχιον πηλού με ίχνη καλάμων εκ της επαλείψεως της στέγης προϊστορικής οικίας. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Τεμάχιον πηλού με ίχνη καλάμων εκ της επαλείψεως της στέγης προϊστορικής οικίας. (EL)

Δημήτριος Ι. Λαζαρίδης (EL)


Ελλάδα,Κεντρική Μακεδονία,Νομός Σερρών,Αμφίπολη


1965Δ. Λαζαρίδης, Ανασκαφαί και έρευναι εις Αμφίπολιν, ΠΑΕ 1965, πίν. 72α - Έργον 1965, σελ. 37, εικ. 40. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-10820*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.