Τομή Β΄. Όστρακα αγγείων (λαβαί, βάσεις) της πρωίμου εποχής του χαλκού με διακόσμησιν black on red.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΤομή Β΄. Όστρακα αγγείων (λαβαί, βάσεις) της πρωίμου εποχής του χαλκού με διακόσμησιν black on red. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Τομή Β΄. Όστρακα αγγείων (λαβαί, βάσεις) της πρωίμου εποχής του χαλκού με διακόσμησιν black on red. (EL)

Δημήτριος Ι. Λαζαρίδης (EL)


Ελλάδα,Κεντρική Μακεδονία,Νομός Σερρών,Αμφίπολη1965
Δ. Λαζαρίδης, Ανασκαφαί και έρευναι εις Αμφίπολιν, ΠΑΕ 1965, πίν. 76β. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11128*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.