Τάφος Β/64. Ιππέας της Τανάγρα/Ομάδας 5 (αρ. 5378). Πτηνόμορφο ειδώλιο της Τανάγρα/Ομάδας 7 (αρ. 7373. Ειδώλιο (αρ. 5372) τεχνικής Β, από τα πρωιμότερα με πρόσωπο σε μήτρα. Μικκύλος διάγραμμος ίππος της Τανάγρα/Ομάδας 10 (5370).

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΤάφος Β/64. Ιππέας της Τανάγρα/Ομάδας 5 (αρ. 5378). Πτηνόμορφο ειδώλιο της Τανάγρα/Ομάδας 7 (αρ. 7373. Ειδώλιο (αρ. 5372) τεχνικής Β, από τα πρωιμότερα με πρόσωπο σε μήτρα. Μικκύλος διάγραμμος ίππος της Τανάγρα/Ομάδας 10 (5370). (EL)
Tomb B/64. Rider of Tanagra/group 5 (nr. 5378. Bird faced figurine of Tanagra/group 7 (nr. 7373). Figurine of technique B (nr. 5372), from the earliest with the face made on mould. Miniature figurine of a horse, of Tanagra/group 10 (nr. 5370). (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Τάφος Β/64. Ιππέας της Τανάγρα/Ομάδας 5 (αρ. 5378). Πτηνόμορφο ειδώλιο της Τανάγρα/Ομάδας 7 (αρ. 7373. Ειδώλιο (αρ. 5372) τεχνικής Β, από τα πρωιμότερα με πρόσωπο σε μήτρα. Μικκύλος διάγραμμος ίππος της Τανάγρα/Ομάδας 10 (5370). (EL)
Tomb B/64. Rider of Tanagra/group 5 (nr. 5378. Bird faced figurine of Tanagra/group 7 (nr. 7373). Figurine of technique B (nr. 5372), from the earliest with the face made on mould. Miniature figurine of a horse, of Tanagra/group 10 (nr. 5370). (EN)

Αγγελική Κ. Ανδρειωμένου (EL)


Ελλάδα,Στερεά Ελλάδα,Νομός Βοιωτίας,Τανάγρα
Α. Ανδρειωμένου, Τανάγρα. Η ανασκαφή του νεκροταφείου (1976-1977, 1989), ΒΑΕ 252, (Αθήναι 2007), Πίν. 64.1-4 (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11287*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.