Ξενοδοχείο «Ήλιος». Λεοντοκεφαλή εκ των κονιαμάτων της επιχώσεως του βορειοτέρου υπογείου συγκροτήματος.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΞενοδοχείο «Ήλιος». Λεοντοκεφαλή εκ των κονιαμάτων της επιχώσεως του βορειοτέρου υπογείου συγκροτήματος. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Ξενοδοχείο «Ήλιος». Λεοντοκεφαλή εκ των κονιαμάτων της επιχώσεως του βορειοτέρου υπογείου συγκροτήματος. (EL)

Γρηγόριος Κωνσταντινόπουλος (EL)
Ιωάννης Δ. Κοντής (EL)


Ελλάδα,Νότιο Αιγαίο,Νομός Δωδεκανήσου,Ρόδος,Πόλη της Ρόδου


1960Ι. Κοντής, Γ. Κωνσταντινόπουλος, Ανασκαφικαί έρευναι εις την πόλιν της Ρόδου, ΠΑΕ 1960, πίν. 226α. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11289*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.