Περατή. Το νεκροταφείον. Τάφος Σ50, τείχισις πλευρικής κόγχης δρόμου, φωτογραφημένη εκ των άνω.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΠερατή. Το νεκροταφείον. Τάφος Σ50, τείχισις πλευρικής κόγχης δρόμου, φωτογραφημένη εκ των άνω. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Περατή. Το νεκροταφείον. Τάφος Σ50, τείχισις πλευρικής κόγχης δρόμου, φωτογραφημένη εκ των άνω. (EL)

Σπυρίδων Ε. Ιακωβίδης (EL)
Spyridon E. Iakovides (EN)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Αττική,Περατή


1961Σ.Ε. Ιακωβίδης, Περατή. Το νεκροταφείον (Αθήνα 1969), πιν.144α. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11554*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.