Ερέχθειον. Η βορεία πρόστασις. Η θύρα του θυρώματος – Παρατηρητέον ότι το ανώφλιον και η υπερκειμένη κορωνίς είναι εις δύο τεμάχια.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΕρέχθειον. Η βορεία πρόστασις. Η θύρα του θυρώματος – Παρατηρητέον ότι το ανώφλιον και η υπερκειμένη κορωνίς είναι εις δύο τεμάχια. (EL)
Erechtheion. The north porch. The doorway one should notice that the lintel and the crown above is broken in two pieces. (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Ερέχθειον. Η βορεία πρόστασις. Η θύρα του θυρώματος – Παρατηρητέον ότι το ανώφλιον και η υπερκειμένη κορωνίς είναι εις δύο τεμάχια. (EL)
Erechtheion. The north porch. The doorway one should notice that the lintel and the crown above is broken in two pieces. (EN)


Ελλάδα,Αττική,Αθήνα,Ακρόπολη Αθηνών,Ερέχθειον
Ν. Μπαλάνος, Η αναστήλωσις των μνημείων της Ακροπόλεως, εικ. 25. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11630*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.