Πτηνόμορφα του Ε/15, (αρ. 5110) κοντά στην Τανάγρα/Ομάδα 9Α, (αρ. 5114), της Τανάγρα/Ομάδας 8.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΠτηνόμορφα του Ε/15, (αρ. 5110) κοντά στην Τανάγρα/Ομάδα 9Α, (αρ. 5114), της Τανάγρα/Ομάδας 8. (EL)
Tomb E/15. Bird faced figurines no. 5110, near to Tamagra/group 9A, no. 5114, of Tanagra/group 8. (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Πτηνόμορφα του Ε/15, (αρ. 5110) κοντά στην Τανάγρα/Ομάδα 9Α, (αρ. 5114), της Τανάγρα/Ομάδας 8. (EL)
Tomb E/15. Bird faced figurines no. 5110, near to Tamagra/group 9A, no. 5114, of Tanagra/group 8. (EN)

Αγγελική Κ. Ανδρειωμένου (EL)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Στερεά Ελλάδα,Νομός Βοιωτίας,Τανάγρα
Α. Ανδρειωμένου, Τανάγρα. Η ανασκαφή του νεκροταφείου (1976-1977, 1989), ΒΑΕ 252, (Αθήναι 2007), Πίν. 94.2, 6 (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11908*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.