Νοτιοδυτική Συνοικία, σκύφος από το δάπεδο του δωματίου Λ3.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΝοτιοδυτική Συνοικία, σκύφος από το δάπεδο του δωματίου Λ3. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Νοτιοδυτική Συνοικία, σκύφος από το δάπεδο του δωματίου Λ3. (EL)

Σπυρίδων Ε. Ιακωβίδης (EL)
Spyridon E. Iakovides (EN)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Πελοπόννησος,Νομός Αργολίδας,Μυκήναι


1989Σ. Ιακωβίδης, Ανασκαφή Μυκηνών, ΠΑΕ 1989, πίν. 20α. -- πρβλ. Σ. Ιακωβίδης, Ανασκαφές Μυκηνών ΙΙΙ. Η Νοτιοδυτική Συνοικία, ΒΑΕ 278 (Αθήναι 2013), πίν. 107α. (EL)
Ηλίας Ηλιάδης (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11993*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.