«Μαναστήρ». Αποκατάστασις κατά το σύστημα του εγγεγραμμένου σταυρού: τομή κατά μήκος.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα«Μαναστήρ». Αποκατάστασις κατά το σύστημα του εγγεγραμμένου σταυρού: τομή κατά μήκος. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

«Μαναστήρ». Αποκατάστασις κατά το σύστημα του εγγεγραμμένου σταυρού: τομή κατά μήκος. (EL)

Σχέδιο (EL)

Τουρκία,Κωνσταντινούπολη
Α. Πασαδαίος, Επί δύο βυζαντινών μνημείων της Κωνσταντινουπόλεως αγνώστου ονομασίας, ΒΑΕ 55, (Αθήναι 1965), παρ. πίν. ΙΖ΄. (EL)
Αριστείδης Πασαδαίος (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-12016*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.