Χρυσούς στατήρ του βασιλέως Φιλίππου του Β΄ εκ τάφου του τύμβου Νικησιάνης (λεπτομέρεια δεξιά της φωτογραφίας).

Χρυσούς στατήρ του βασιλέως Φιλίππου του Β΄ εκ τάφου του τύμβου Νικησιάνης (λεπτομέρεια δεξιά της φωτογραφίας).
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΧρυσούς στατήρ του βασιλέως Φιλίππου του Β΄ εκ τάφου του τύμβου Νικησιάνης (λεπτομέρεια δεξιά της φωτογραφίας). (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Χρυσούς στατήρ του βασιλέως Φιλίππου του Β΄ εκ τάφου του τύμβου Νικησιάνης (λεπτομέρεια δεξιά της φωτογραφίας). (EL)

Δημήτριος Ι. Λαζαρίδης (EL)


Ελλάδα,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,Νομός Καβάλας,Νικήσιανη


1959Δ. Λαζαρίδης, Ανασκαφή τύμβου Νικησιάνης-Παγγαίου, ΠΑΕ 1959, πίν. 53γ. ΕΡΓΟΝ 1959, εικ. 44. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-12254*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.