δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα- (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Γέρμα, ναός Αγίου Νικολάου, τοιχογραφία παριστώσα τον Πανάγιον Τάφον (1752). (EL)

Νικόλαος Δρανδάκης (EL)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Πελοπόννησος,Νομός Λακωνίας,Ανατολικής Μάνης,Γέρμα,Ναός Αγίου Νικολάου Γέρμας


1974Ν. Δρανδάκης, Έρευναι εις την Μάνην, ΠΑΕ 1974, πίν. 94β. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-12263*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.