δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

2100 - 1550 π.Χ. (EL)
Κεραμική (EL)
Pottery (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Ι. Παπαδημητρίου, Εργασίαι εν Βραυρώνι, ΠΑΕ 1955, πίν.39 β. (EL)
Αριστερά : Βάσις φαιάς μινυείου υψίποδος κύλικος μετά πλαστικών δακτυλίων. Δεξιά : Όστρακον εξ αμαυρόχρωμου (matt-painted) υδρίας μετά καμπυλογράμμου και ευθυγράμμου διακοσμήσεως. (EL)
Left: base of gray minyan tall stemmed kylix with rings, Right: matt-painted hydria sherd with curvilinear and rectilinear patterns. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Νικόλαος Τομπάζης (EL)


Μεσοελλαδική περίοδος (EL)
Middle Helladic period (EN)

1955

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.