Χαλκιδική, Καλλιθέα. Από Δ άποψη των σκαμμάτων για τη θεμελίωση ξενοδοχείου στη θέση του ναού του Άμμωνος Διός.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΧαλκιδική, Καλλιθέα. Από Δ άποψη των σκαμμάτων για τη θεμελίωση ξενοδοχείου στη θέση του ναού του Άμμωνος Διός. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Χαλκιδική, Καλλιθέα. Από Δ άποψη των σκαμμάτων για τη θεμελίωση ξενοδοχείου στη θέση του ναού του Άμμωνος Διός. (EL)

Φώτιος Μ. Πέτσας (EL)

Φωτογραφία (EL)Φ. Πέτσας, Σκαφικές έρευνες στη Μακεδονία, ΠΑΕ 1975, πίν. 79α. (EL)

Ελλάδα,Κεντρική Μακεδονία,Νομός Χαλκιδικής,Καλλιθέα Χαλκιδικής,Ναός Άμμωνος Διός στην Καλλιθέα Χαλκιδικής (EL)

1968

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.