δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚύλικα (EL)
Kylix (EN)

Άγνωστος δημιουργός

P. Ure, Μελανόμορφοι κύλικες εκ Ρειτσώνας της Βοιωτίας, ΑΕ 1915, σ. 126, εικ. 18. (EL)
Μελανόμορφος κύλιξ του τύπου E2 εκ Ρειτσώνας. Τάφος 18 αριθ. 72. (EL)
Black - figure kylix (group E2), grave 18, no 72. From Rhitsona. (EN)

Percy N. Ure (EL)
Percy N. Ure (EN)

Φωτογραφία (EL)

Κεραμική (EL)


Ελλάδα,Στερεά Ελλάδα,Νομός Βοιωτίας,Ρειτσώνα (EL)

circa 500 - 450 BC.
500 - 450 π. Χ.

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.