Πήλινα μικρογραφικά ιερά εκ του ΜΜ αποθέτου Ιερού Πισκοκεφάλου Σητείας.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΠήλινα μικρογραφικά ιερά εκ του ΜΜ αποθέτου Ιερού Πισκοκεφάλου Σητείας. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Πήλινα μικρογραφικά ιερά εκ του ΜΜ αποθέτου Ιερού Πισκοκεφάλου Σητείας. (EL)

Νικόλαος Πλάτων (EL)


Ελλάδα,Κρήτη,Νομός Λασιθίου,Πισκοκέφαλο,Ιερό Πισκοκεφάλου Σητείας1952
Ν. Πλάτων, Ανασκαφή ΥΜ ΙΙΙ λαξευτών τάφων εις την περιοχήν Επισκοπής και Σταμνίων Πεδιάδος Ηρακλείου, ΠΑΕ 1952, 635, εικ. 16. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-21989*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.