δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦ σχημο ειδώλιο (EL)
Φ-shaped figurine (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Ι. Παπαδημητρίου, Ανασκαφαί εν Βραυρώνι, ΠΑΕ 1956, πίν.23 β1. (EL)
Ειδώλιο εκ της κόγχης του 6ου τάφου. (EL)
Φ-shaped figurine from the niche of the 6th grave. (EN)

Ιωάννης Κ. Παπαδημητρίου (EL)

Φωτογραφία (EL)

Ταφική (EL)

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Νικόλαος Τομπάζης (EL)

Ελλάδα,Αττική,Βραυρώνα (EL)

Υστεροελλαδική περίοδος
Late Helladic period

1956

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.