Τάφος (νεκρικός θάλαμος και σαρκοφάγοι).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤάφος (νεκρικός θάλαμος και σαρκοφάγοι). (EL)
Tomb (burial chamber and sarcophagi). (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Νικόλαος Μ. Βερδελής, Ανασκαφικαί έρευναι εν Θεσσαλία, ΠΑΕ 1955, Πίν. 45β. (EL)
Κυκλικόν ταφικόν κτίσμα μετά των ευρεθεισών εντός αυτού πωρίνων τεφροθηκών. (EL)
Circular tomb chamber with burial urns made of poros, in situ. (EN)

Νικόλαος Μ. Βερδελής (EL)
Nikolaos M. Verdelis (EN)

Φωτογραφία (EL)

Ταφική
Αρχιτεκτονική


ΦΩΤΟ ΒΑΛΣΑΜΗ ΛΑΡΙΣΑ (EL)

Ελλάδα,Θεσσαλία,Νομός Λάρισας,Φάρσαλος (EL)

Archaic-Classical period
Αρχαϊκή -Κλασική περίοδος

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.