Ελλειψοειδές κτήριο.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

630 - 601 π.Χ. (EL)
Ελλειψοειδές κτήριο. (EL)
Oval building. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Το ελλειψοειδές Κτίριο Ε από ΝΑ. (EL)
Α. Μαζαράκης Αινιάν, Ανασκαφή Σκάλας Ωρωπού, ΠΑΕ 1997,πιν.20α. (EL)
The oval Building E from the SE. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Υστερογεωμετρική - Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδος (8ος- 7ος αι.π.Χ.) (EL)
Late Geometric - Early Archaic period (8th-7th c.BC) (EN)

1997

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.