δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2100 - 1550 π.Χ. (EL)
Τύμβος τάφος (EL)
Tumulus, grave (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Βρανά. Τύμβος Ι. Εξωτερική δυτική πλευρά του μικρού περιβόλου. (EL)
Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μαραθώνος, ΠΑΕ 1970, σ.13, πίν.12β (EL)
Exterior of the small enclosure (western side). (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Σπύρος Μελετζής (EL)


Μεσοελλαδική περίοδος (EL)
Middle Helladic period (EN)

1970

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.