δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα- (EN)

Άγνωστος δημιουργός

ΜΜ κάδος εκ δοκιμαστικής σκαφής παρά τον Αγ. Κωνσταντίνον Πραισού. (EL)

Νικόλαος Πλάτων (EL)

Φωτογραφία (EL)Ν. Πλάτων, Ανασκαφαί περιοχής Πραισού, ΠΑΕ 1960, πίν.242α. (EL)

Ελλάδα,Κρήτη,Νομός Λασιθίου,Πραισός,Φωτούλα Πραισού,θολωτός τάφος Φωτούλας (EL)


1960


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.