δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤαφικό μνημείο. (EL)
Funerary monument. (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Β.Χ. Πετράκος (επιμ.), Τα ελληνικά μνημεία. Φωτογραφίες του 1910 (Αθήναι 2004), 94 εικ.266. (EL)
Στερεά Ελλάς. Χαιρώνεια. Το αναστηλωμένο μνημείο του λέοντος επί του τάφου των Θηβαίων. (EL)
Central Greece. Chaeronea. The restored lion, serving as funerary monument, from the tomb of the Theban soldiers. (EN)

Φωτογραφία (EL)

Γλυπτική (EL)


Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (EL)
Carl Siele (EL)

Ελλάδα,Στερεά Ελλάδα,Νομός Βοιωτίας,Χαιρώνεια,μνημείο του λέοντος (EL)

Μετά το 338π.χ.
After 338 BC.

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.