α 1. Δίωτο πιθόσχημο αγγείο Urfirnis (ΠΕ), 2. Μόνωτος κάνθαρος (ΜΕ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοα 1. Δίωτο πιθόσχημο αγγείο Urfirnis (ΠΕ), 2. Μόνωτος κάνθαρος (ΜΕ) (EL)
a 1. Two handled jar (EH-Urfirnis), 2.  one handle kantharos (ME). (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Πρωτοελλαδικόν αγγείον (Urfirnis), 2. Μεσοελλαδικόν αγγείον (EL)
Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης, Ανασκαφαί εν Ιωλκώ, ΠΑΕ 1956,  πίν. 43α 1-2,  ΕΡΓΟΝ 1965, εικ. 47 α-β. (EL)
Early Helladic ceramic vessel (Urfirnis), 2. Middle Helladic ceramic vessel (EN)

Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης (EL)
Demetrios R. Theocharis (EN)

Φωτογραφία (EL)

Κεραμική (EL)

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ελλάδα,Θεσσαλία,Νομός Μαγνησίας,Ιωλκός (EL)

Πρωτοελλαδική (ΠΕ) και Μεσοελλαδική (ΜΕ) περίοδος. 
Early Helladic (EH) and Middle Helladic (MH) period.

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.