Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τάφος, κεραμικός κλίβανος

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΑρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τάφος, κεραμικός κλίβανος (EL)
Architectural remains, grave, ceramic kiln (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μαραθώνος, ΠΑΕ 1970, σ. 5, πίν. 1α (EL)
Πλάσι. Το «ανάκτορον» εκ ΝΑ. εισ το μέσον ορατός μέγας κιβωτόσχημος τάφος, εισ το βάθος άνω δεξιά κείται ο κεραμικός κλίβανος. (EL)
Plasi. The "palace" from the SE, in the middle is visible the large cist grave and on the right is the ceramic kiln. (EN)

Σπυρίδων Μαρινάτος (EL)
Spyridon Marinatos (EN)
Ελλάδα,Αττική,Μαραθώνας (EL)

Middle Helladic period
Μεσοελλαδική περίοδος

1970


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.