Βασιλικαί Βορείου Συρίας του Δ' αιώνος, κατά Butler. 1. Babiska 390μ.Χ., 2. Φαφιρτίν 372μ.Χ., 3. Batuta (Δ' αι.), 4. Baudeh 392μ.Χ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο






31 π.Χ. - 843 (EL)
Βασιλικαί Βορείου Συρίας του Δ' αιώνος, κατά Butler. 1. Babiska 390μ.Χ., 2. Φαφιρτίν 372μ.Χ., 3. Batuta (Δ' αι.), 4. Baudeh 392μ.Χ. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Βασιλικαί Βορείου Συρίας του Δ' αιώνος, κατά Butler. 1. Babiska 390μ.Χ., 2. Φαφιρτίν 372μ.Χ., 3. Batuta (Δ' αι.), 4. Baudeh 392μ.Χ. (EL)

Σχέδιο (EL)

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος (EL)
Α.Κ. Ορλάνδος, Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική της Μεσογειακής λεκάνης, ΒΑΕ 36, (2)(Αθήναι 1994), 45, εικ. 22 (EL)

Συρία (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.