δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιγραφές (EL)
Inscriptions (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Φ. Σταυρόπουλλος, Ανασκαφή Αρχαίας Ακαδημείας, ΠΑΕ 1958, πίν. 12β. (EL)
Δύο των παρά το «Τειχίον» αποκαλυφθεισών ενεπιγράφων πινακίδων εκ μαρμαρυγιακού σχιστολίθου. (EL)
Two inscriptions made of mica schist, found next to the "Wall of Hipparchus". (EN)

Φοίβος Δ. Σταυρόπουλος (EL)
Foivos D. Stavropoullos (EN)

Φωτογραφία (EL)


Ελλάδα,Αττική,Αθήνα,Ακαδημία Πλάτωνος (EL)

Classic (5th c. BC?)
κλασική (5ος αι.π.χ. )

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.