Περιοχή Ρ. Θεμελιώσεις κτηρίων τριών μινωικών περιόδων, ΠΜ ΙΙΒ ( ), ΠΜ ΙΙΙ ( ), ΥΜ Ι ( ) εις το «Σκάμμα Seager». Από Δ. Αριστερά : ΡΓ1. Δεξιά: λ1 και στρώμα μικρών λίθων υπό ΡΑγ. Ο δείκτης επί του λ3.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

2300 - 970 π.Χ. (EL)
Περιοχή Ρ. Θεμελιώσεις κτηρίων τριών μινωικών περιόδων, ΠΜ ΙΙΒ ( ), ΠΜ ΙΙΙ ( ), ΥΜ Ι ( ) εις το «Σκάμμα Seager». Από Δ. Αριστερά : ΡΓ1. Δεξιά: λ1 και στρώμα μικρών λίθων υπό ΡΑγ. Ο δείκτης επί του λ3. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Περιοχή Ρ. Θεμελιώσεις κτηρίων τριών μινωικών περιόδων, ΠΜ ΙΙΒ ( ), ΠΜ ΙΙΙ ( ), ΥΜ Ι ( ) εις το «Σκάμμα Seager». Από Δ. Αριστερά : ΡΓ1. Δεξιά: λ1 και στρώμα μικρών λίθων υπό ΡΑγ. Ο δείκτης επί του λ3. (EL)

Αντώνιος Α. Ζώης (EL)

Φωτογραφία (EL)

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Α. Ζώης, Ανασκαφή Βασιλικής Ιεράπετρας, ΠΑΕ 1981, πίν. 255α. (EL)

Ελλάδα,Κρήτη,Νομός Λασιθίου,Ιεράπετρα,Βασιλική Ιεράπετρας (EL)

1981

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.