Οικία Ν. Στρώμα τεταραγμένον υπέρ το δάπεδον του δωματίου Ν2. Τρία μόνωτα κωνικά κύπελλα, ΜΜ, 1: αδιακόσμητον, 2 - 3: με απλήν λείανσιν επιφανείας.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΟικία Ν. Στρώμα τεταραγμένον υπέρ το δάπεδον του δωματίου Ν2. Τρία μόνωτα κωνικά κύπελλα, ΜΜ, 1: αδιακόσμητον, 2 - 3: με απλήν λείανσιν επιφανείας. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Οικία Ν. Στρώμα τεταραγμένον υπέρ το δάπεδον του δωματίου Ν2. Τρία μόνωτα κωνικά κύπελλα, ΜΜ, 1: αδιακόσμητον, 2 - 3: με απλήν λείανσιν επιφανείας. (EL)

Αντώνιος Α. Ζώης (EL)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Κρήτη,Νομός Λασιθίου,Ιεράπετρα,Βασιλική Ιεράπετρας1972
Α. Ζώης, Ανασκαφή εις Βασιλικήν Ιεράπετρας (1970 και 1972), ΠΑΕ 1972, πίν. 258β. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-40651*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.